رئیس سازمان امور مالیاتی گفت هیچ استارتاپی تاکنون یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفاً مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.

سیدکامل تقوی نژاد در گفت وگو با ایبِنا درباره وضعیت مالیاتی استارتاپ ها و شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات برگزار شده با معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها است و انتظار می رود که به زودی محصول بررسی های انجام شده به صورت رسمی اجرایی شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، مالیات «ارزش افزوده» باید پرداخت شود و در صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول «مالیات» یا همان مالیات بر درآمد خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: اعتقاد داریم که با ایجاد قوانینی در خصوص مالیات استارتاپ ها مشکلات مالیاتی در این بخش حل خواهد شد. تاکنون هیچ استارتاپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفاً مالیات بر ارزش افزوده از سوی این کسب و کارها پرداخت شده است.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی برای کسب و کارهای استارتاپی گفت: بر اساس آخرین بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر ۱۵ هزار کسب و کار در حوزه فضای مجازی توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و رصد شده است.

بر اساس برسی های انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ۱۵ مشکل و چالش اساسی برای استارتاپ ها شناسایی شد که بزرگ ترین مشکلات استارتاپ ها در حوزه مالیات و بیمه است که محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم وعده داده بود تا این مشکلات را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت برای فعالان کسب و کارهای نوپا رفع کند.

در همین خصوص، رسول سراییان، رئیس فناوری اطلاعات ایران درباره مالیات استارتاپ ها گفت: طبق قانون برنامه ششم دولت نمی تواند کسب و کارها از جمله کسب و کارهای استارتاپی را از مالیات معاف کند اما پیشنهاد شده شرکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند، در سه سال اولیه شروع کار از مالیات معاف باشند.


منبع : http://forsatnet.ir